Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Troms og Finnmark (Norsk - Sidenavn)

Troms og Finnmark fylke (Norsk - Sidenavn)

Romssa ja Finnmárkku fylka (Nordsamisk - Hovednavn)

Tromssan ja Finmarkun fylkki (Kvensk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Fylke


 • Stadnummer:

  1073694


 • Kommune (fylke):

  Tromsø (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),

  Alta (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),

  Vardø (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku), og 36 andre kommuner


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 29.73029, 70.08225 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
1073694-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2018-06-22
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-84#KAPITTEL_1
Dato:
2018-06-22
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2019/406-1
Dato:
2018-06-22
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 6
Dato:
2008-01-01
Stadnamnnummer:
1073694-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2018-06-22
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-84#KAPITTEL_1
Dato:
2018-06-22
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2019/406-1
Dato:
2018-06-22
Stadnamnnummer:
1073694-4
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2018-06-22
Kasus:
Genitiv-akkusativ: Romssa ja Finnmárkku fylka
Kasus:
Nominativ: Romsa ja Finnmárku
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-84#KAPITTEL_1
Dato:
2018-06-22
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2019/406-2
Dato:
2018-06-22
Stadnamnnummer:
1073694-6
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2018-06-22
Genitiv: Tromssan ja Finmarkun fylkki
Kasus:
Nominativ: Tromssa ja Finmarkku
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)
Dato:
2018-06-22
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2019/406-3
Dato:
2018-06-22