Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Hábmera suohkan (Lulesamisk - Hovednavn)

Hamarøy (Norsk - Sidenavn)

Hamarøy kommune (Norsk - Sidenavn)


 • Namneobjekttype:

  Kommune


 • Stadnummer:

  1073704


 • Kommune (fylke):

  Hábmer - Hamarøy (Nordland),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 15.60852, 68.08496 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
1073704-4
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2018-04-20
Genitiv: Hábmera suohkan
Kasus:
Nominativ: Hábmer
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2019/409-2
Dato:
2018-04-20
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
E-post frå KMD av 3.10.2019 informerer om at tidlegare vedtak om lulesamisk kommunenamn skal også gjelde for nye Hábmera suohkan
Dato:
2011-01-21
Stadnamnnummer:
1073704-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2018-04-20
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Forskrift om sammenslåing av Hamarøy kommune og del av Tysfjord kommune (sørvestsiden) til Hamarøy kommune: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-04-20-605
Dato:
2018-04-20
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2019/409-1
Dato:
2018-04-20
Stadnamnnummer:
1073704-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2018-04-20
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Forskrift om sammenslåing av Hamarøy kommune og del av Tysfjord kommune (sørvestsiden) til Hamarøy kommune: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-04-20-605
Dato:
2018-04-20
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2019/409-1
Dato:
2018-04-20