Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Dette er et historisk sted som ikke finnes lenger.

info

Hemne kommune (Norsk - Historisk)


 • Namneobjekttype:

  Annan administrativ inndeling


 • Stadnummer:

  146616


 • Kommune (fylke):

  Heim (Trøndelag - Trööndelage),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 9.08894, 63.29096 - Opn i Norgeskart.


 • Historisk :

  Utgått kommune


  Lokalitet :

  Halsa, Hemne og deler av Snillfjord kommune ble slått sammen til Heim kommune 1.1.2020.

Stadnamnnummer:
146616-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Historisk
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
146616/1/1-Hemne kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5;
Kjelde frå gamle SSR
146616/1/1-Hemne kommune: Herredskart over Sør-Norge / NGO

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Historisk og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
2020-01-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1918-01-01