Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Gáivuona suohkan (Nordsamisk - Hovednavn)

Kåfjord kommune (Norsk - Hovednavn)

Kaivuonon komuuni (Kvensk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Kommune


 • Stadnummer:

  147873


 • Kommune (fylke):

  Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 20.57862, 69.56246 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
147873-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
147873/2/1-Gáivuona suohkan: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
147873/2/1-Gáivuona suohkan: Brev dat. 17.12.2004 fra dept.
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2007/19400005/1 med 2007/19400005/5000

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2005-01-01
Kasus:
Genitiv-akkusativ: Gáivuona suohkan
Kasus:
Nominativ: Gáivuotna
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2007/19400005-5000
Dato:
2005-01-01
Stadnamnnummer:
147873-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
147873/1/1-Kåfjord kommune: Brev dat. 17.12.2004 fra dept.
Merknad frå gamle SSR
147873/1/1-Kåfjord kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2005-01-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2010-03-04
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2007/19400005-1
Dato:
2005-01-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Stadnamnnummer:
147873-3
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
147873/3/1-Kaivuonon komuuni: Brev av 15.4.2016 frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet 06/01253-37

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2016-04-15
Genitiv: Kaivuonon komuuni
Kasus:
Nominativ: Kaivuono
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Nominativsforma Kaivuono er presisert i brev av 29.9.2016 frå Det kongelege kommunal- og moderniseringsdepartement.
Dato:
2016-09-29
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Offentlig dokument (SSR)
Dato:
2016-04-18
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2016/19400005-13
Dato:
2016-04-15