Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Holevannet (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Vatn


 • Stadnummer:

  184178


 • Kommune (fylke):

  Aremark (Viken),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 11.64432, 59.19909 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
184178-1
Namnesaksstatus:
Samlevedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
184178/1/3-Holvannet: Samlevedtaket gjeld -vann-. ET

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Vedteke namneledd og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1999-03-26
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2013-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-04-27
Dokumentasjon:
Dokumentert samlevedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1999/1180040-8
Dato:
1999-03-26
Skrivemåtenummer:
3
Skrivemåtestatus:
Vedteke namneledd, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1999-03-26
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert samlevedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1999/1180040-8
Dato:
1999-03-26
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Avslått namneledd
Skrivemåtestatusdato:
1999-03-26
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2013-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert samlevedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1999/1180040-8
Dato:
1999-03-26