Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Porsáŋgguvuotna (Nordsamisk - Hovednavn)

Porsangerfjorden (Norsk - Hovednavn)

Porsanginvuono (Kvensk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Fjord


 • Stadnummer:

  19061


 • Kommune (fylke):

  Nordkapp (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),

  Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 25.49757, 70.4896 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
19061-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Forskjellig vedtak på avslått/vedtatt. Byttet ut vedtak 1992/20200003/101 1995-01-01 på skrivemåte 3 med 1992/20200003/101 1993-08-30

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1993-08-30
Kasus:
Nominativ: Porsáŋgguvuotna
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS297
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ290-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP289-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP290-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP288-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT299
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP288-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT298
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ290-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
105
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS296
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP286-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-07-05
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-03-20
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-03
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-101
Dato:
1993-08-30
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Avslått
Skrivemåtestatusdato:
1993-08-30
Kasus:
Nominativ: Bårsaŋguvuodna
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-101
Dato:
1993-08-30
Skrivemåtenummer:
3
Skrivemåtestatus:
Avslått
Skrivemåtestatusdato:
1993-08-30
Kasus:
Nominativ: Porsáŋguvuotna
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-101
Dato:
1993-08-30
Stadnamnnummer:
19061-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
19061/2/2-Porsangerfjorden: Vedtaksdato rettet iflg. dokumentasjon, 10.11.2014 AS

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1993-09-21
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
105
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP287-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT298
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GO283-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT299
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP290-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT293-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GU294
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
313
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ290-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
323
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP288-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP288-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT292-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Fiskerikartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
551
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ284
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP281-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ290-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS289-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GR289-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP289-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT292-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ289-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GU293
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
106
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS291-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ287-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
104
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
103
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GO284-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ283
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS290-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS296
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
324
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP286-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GR287-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS291-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP286-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP285-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Fiskerikartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
552
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP281-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ288-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GO285-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS290-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP286-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GR288-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT291-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS297
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GO284-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Overseilingskartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
300
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-05-13
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-03-27
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-03-20
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-03
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-101
Dato:
1993-09-21
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Avslått
Skrivemåtestatusdato:
1993-09-21
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT298
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Fiskerikartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
552
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS297
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Overseilingskartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
300
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT299
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Fiskerikartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
551
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS296
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-101
Dato:
1993-09-21
Stadnamnnummer:
19061-3
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 1992/20200003/101 med 1992/20200003/5088

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1993-08-30
Kasus:
Nominativ: Porsanginvuono
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP290-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2136-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP288-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP289-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
105
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP288-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ290-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT299
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
103
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
104
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS297
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
106
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GT298
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2036-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GS296
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GQ290-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GP286-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2009-12-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-03-20
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-03
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-5088
Dato:
1993-08-30