Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Nordre Skagastølstindane (Norsk - Hovednavn)

Nordre Skarstølstindane (Norsk - Undernavn)


 • Namneobjekttype:

  Topp


 • Stadnummer:

  25033


 • Kommune (fylke):

  Luster (Vestland),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 7.86524, 61.47334 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
25033-2
Namnesaksstatus:
Namnesak reist
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
25033/2/1-Skagastølstindane, nordre: Overført frå obj.152989.ÅF.
Merknad frå gamle SSR
25033/2/2-Nordre Skagastølstindane: Overført frå obj.152989.ÅF.

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1517-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Gradteigskart 1:100 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
D 30
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-04-13
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1936-01-01
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1517-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Gradteigskart 1:100 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
D 30
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-04-13
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1936-01-01
Skrivemåtenummer:
3
Skrivemåtestatus:
Føreslått, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
2015-09-17
Dokumentasjon:
Opplysning
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Opplysning
Dato:
2015-09-17
Skrivemåtenummer:
4
Skrivemåtestatus:
Føreslått, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Opplysning
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Opplysning
Dato:
2015-09-17
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
2015-09-17
Stadnamnnummer:
25033-1
Namnesaksstatus:
Samlevedtak
Namnestatus:
Undernavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
25033/1/2-Skardstølstindane, nordre: Overført frå obj.152989.ÅF.

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke namneledd og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
2002-06-13
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1517-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1517-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert samlevedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2002/14260005-4
Dato:
2002-06-13
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Avslått namneledd
Skrivemåtestatusdato:
2002-06-13
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1517-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert samlevedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2002/14260005-4
Dato:
2002-06-13