Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Levanger (Norsk - Hovednavn)

Levangke (Sørsamisk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  By


 • Stadnummer:

  255646


 • Kommune (fylke):

  Levanger (Trøndelag - Trööndelage),


 • Vedtaksorgan:

  Kommune

Koordinatar: 11.29964, 63.74643 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
255646-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
255646/1/1-Levanger: Bystatus etter 1996. NJG

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
131
Dato:
2020-04-23
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
309
Dato:
2019-10-21
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1722-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1722-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N5000 Kartdata
Dato:
2010-04-20
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 4
Dato:
2008-01-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2004-11-02
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-05-13
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-12-04
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-11-14
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1969-01-01
Stadnamnnummer:
255646-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2022-12-14
Kasus:
Nominativ: Levangke
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Vedtak i kommunestyret
Dato:
2022-12-14
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2023/20-1
Dato:
2022-12-14
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Endelig tilråding fra Sametinget
Dato:
2022-10-06