Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Misvær (Norsk - Hovednavn)

Medasværdda (Lulesamisk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Bygdelagbygd


 • Stadnummer:

  258534


 • Kommune (fylke):

  Bodø (Nordland),


 • Vedtaksorgan:

  Kommune

Koordinatar: 14.99886, 67.11899 - Opn i Norgeskart.


 • Lokalitet :

  1804-226 og 1804-227

Stadnamnnummer:
258534-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
227
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DÆ212-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
311
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2029-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
137
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-07-05
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-11-30
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1981-03-01
Stadnamnnummer:
258534-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
258534/2/1-Medasværdda: Árran; Qvigstad 1938:223

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Uvurdert og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
2014-06-17
Kasus:
Nominativ: Medasværdda
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
2014-06-17
Dokumentasjon:
Lokale innsamlinger
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Ukjent
Dato:
2014-06-17