Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Kaldfjord (Norsk - Hovednavn)

Gállafierda (Nordsamisk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Tettstad


 • Stadnummer:

  266535


 • Kommune (fylke):

  Tromsø (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),


 • Vedtaksorgan:

  Kommune

Koordinatar: 18.74009, 69.68208 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
266535-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
Språkfagleg
Nedarva lokal uttale av primærnamnet finst berre i bestem form: /''kaʎʎfjo:oɳ/. Busetjinga i heile fjorden blir omtala som Kalfjorden, ikkje ein bestemt stad i den indre delen av fjorden.

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Turkart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Tromsdal
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
By- og adressekart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1534-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
86
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
87
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2010-08-31
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-08-31
Dokumentasjon:
Gab
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
1999-08-30
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1978-01-12
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Uvurdert, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1989-12-01
Dokumentasjon:
Lokale innsamlinger
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Aud-Kirsti Pedersen
Dato:
1989-12-01
Stadnamnnummer:
266535-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Føreslått og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
2022-01-28
Kasus:
Nominativ: Gállafierda
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Tilråding fra Sametinget Arken 06/01224-608
Dato:
2022-12-09