Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Gol nye stavkirke (Norsk - Historisk)

Gol stavkyrkje (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Kyrkje


 • Stadnummer:

  329180


 • Kommune (fylke):

  Gol (Viken),


 • Vedtaksorgan:

  Privat eigar

Koordinatar: 8.94761, 60.69792 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
329180-1
Namnesaksstatus:
Skal ikkje behandlast etter lova
Namnestatus:
Historisk
Vedtaksorgan:
Privat eigar
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
329180/1/1-Gol nye stavkirke: Dette er en privat bygning. Men navnet brukes / Namnetype endra frå severdighet. ET
Kjelde frå gamle SSR
329180/1/1-Gol nye stavkirke: Sigvart Flåm; Gol kommune

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Privat
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1995-01-01
Stadnamnnummer:
329180-2
Namnesaksstatus:
Skal ikkje behandlast etter lova
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Privat eigar
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Privat
Skrivemåtestatusdato:
2020-12-01
Dokumentasjon:
Opplysning
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Opplysning
Dato:
2020-12-01