Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Lødingen kommune (Norsk - Hovednavn)

Lodegiid suohkan (Nordsamisk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Kommune


 • Stadnummer:

  329645


 • Kommune (fylke):

  Lødingen (Nordland),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 15.81895, 68.37194 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
329645-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
329645/1/1-Lødingen kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
329645/1/1-Lødingen kommune: Liste fra SSB i SK Grensearkiv

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2010-03-01
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 6
Dato:
2008-01-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1869-01-01
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Godkjent, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 6
Dato:
2008-01-01
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske lods 6
Dato:
1914-01-01
Stadnamnnummer:
329645-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Føreslått og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
2021-08-23
Kasus:
Genitiv-akkusativ: Lodegiid suohkan
Kasus:
Nominativ: Lodegak
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Lødingen, lp. Lǭdegak, pl. Sak 12/00910-60 i Arken.
Dato:
2021-08-23
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylker
Dato:
1938-01-01