Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Heggen prestegård (Norsk - Sidenavn)

Modum prestegård (Norsk - Sidenavn)


 • Namneobjekttype:

  Gard


 • Stadnummer:

  343790


 • Kommune (fylke):

  Modum (Viken),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 10.00193, 59.94175 - Opn i Norgeskart.


 • Matrikkelnummerfrassr :

  0623-28

Stadnamnnummer:
343790-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
343790/1/1-Heggen prestegård: E.-post til kommunen 29.2.2012 frå Tommy Sand i Opplysningsvesenets fornd/OV
Merknad frå gamle SSR
343790/1/1-Heggen prestegård: "... har brukt Heggen som det lokale navnet i vår interne systemer i adressen. Dette er også et ønske fra lokale <sic!> hold."/OV

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
CG046-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1965-01-01
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Rektangelkart 1:100 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
14 D
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1869-01-01
Stadnamnnummer:
343790-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
343790/2/1-Modum prestegård: Opplysningsvesenets fond v. Tommy Sand i e-post til Modum kommune 29.2.2012/OV
Merknad frå gamle SSR
343790/2/1-Modum prestegård: "Vi har brukt Modum prestegard i over 100 år og kommer til å fortsette med det, men har brukt Heggen som det lokale navnet "/OV
Merknad frå gamle SSR
343790/2/2-Modum Præstegaard: Dette namnet er brukt i 1904-matrikkelen og 1950-utkastet med - i GAB (og no) står det 'Prestegården'/OV

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Historiske matrikler
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2012-02-23
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1950-01-01
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Historiske matrikler
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2012-02-23
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1886-01-01