Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Leavdnja (Nordsamisk - Hovednavn)

Lakselv (Norsk - Hovednavn)

Lemmijoki (Kvensk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Tettstad


 • Stadnummer:

  383209


 • Kommune (fylke):

  Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),


 • Vedtaksorgan:

  Kommune

Koordinatar: 24.97173, 70.0513 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
383209-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 1992/20200003/368 med 1992/20200003/5011

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1993-08-30
Kasus:
Nominativ: Leavdnja
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
106
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N5000 Kartdata
Dato:
2010-04-20
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-07-05
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-03
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-5011
Dato:
1993-08-30
Stadnamnnummer:
383209-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1993-08-30
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
106
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Fiskerikartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
551
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Fiskerikartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
552
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
313
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
323
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N5000 Kartdata
Dato:
2010-04-20
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-05-13
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-03
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-368
Dato:
1993-08-30
Stadnamnnummer:
383209-3
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 1992/20200003/368 med 1992/20200003/5012

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1993-08-30
Kasus:
Nominativ: Lemmijoki
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
106
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2035-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-03
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/20200003-5012
Dato:
1993-08-30