Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Porsanger kommune (Norsk - Hovednavn)

Porsáŋggu gielda (Nordsamisk - Hovednavn)

Porsangin komuuni (Kvensk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Kommune


 • Stadnummer:

  390362


 • Kommune (fylke):

  Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 24.95593, 70.05218 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
390362-5
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2005/20200003/1 med 2005/20200003/5003
Merknad frå gamle SSR
390362/5/1-Porsanger kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
390362/5/1-Porsanger kommune: Pressemelding 82/2003

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2003-06-06
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2005/20200003-5003
Dato:
2003-06-06
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Stadnamnnummer:
390362-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2005/20200003/1 med 2005/20200003/5000
Kjelde frå gamle SSR
390362/2/1-Porsá¿ggu gielda: Pressemelding 82/2003
Merknad frå gamle SSR
390362/2/1-Porsá¿ggu gielda: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2003-06-06
Kasus:
Genitiv-akkusativ: Porsáŋggu gielda
Kasus:
Nominativ: Porsáŋgu
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2005/20200003-5000
Dato:
2003-06-06
Stadnamnnummer:
390362-3
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2005/20200003/1 med 2005/20200003/5001
Merknad frå gamle SSR
390362/3/1-Porsangin komuuni: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
390362/3/1-Porsangin komuuni: Pressemelding 82/2003

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2003-06-06
Genitiv: Porsangin komuuni
Kasus:
Nominativ: Porsanki
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2005/20200003-5001
Dato:
2003-06-06