Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Lyngsalpan (Norsk - Sidenavn)

Lyngsfjellan (Norsk - Sidenavn)

Ittuvárit (Nordsamisk - Hovednavn)

Yykeänkaisat (Kvensk - Historisk)

Yykeänvaarat (Kvensk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Fjellområde


 • Stadnummer:

  444653


 • Kommune (fylke):

  Tromsø (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),

  Balsfjord (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),

  Lyngen (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 20.18425, 69.75244 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
444653-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
444653/1/1-Lyngsalpan: Utstrekning av fjellområdet fastsatt.BF

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2002-04-23
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK277-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK275-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK277-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK276-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK276-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK278-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK275-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK275-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK278-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK276-5-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FK278-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1998/19380010-2
Dato:
2002-04-23
Stadnamnnummer:
444653-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
444653/2/1-Lyngsfjellan: Utstrekning av fjellområdet fastsatt.BF

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2002-04-23
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1634-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1634-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
91
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
FJ275-5-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2006-02-09
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-05-13
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1998/19380010-1
Dato:
2002-04-23
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-10-31
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Stadnamnnummer:
444653-3
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
444653/3/1-Ittuvárit: Fjellområdet fra Gohppi til Iddogeahèi
Kjelde frå gamle SSR
444653/3/1-Ittuvárit: Einar Eriksen, Ysteby/Qvigstad

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Føreslått og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Kasus:
Nominativ: Ittuvárit
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
2016-03-29
Dokumentasjon:
Opplysning
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Opplysning
Dato:
0001-01-03
Stadnamnnummer:
444653-4
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Historisk
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Føreslått og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
2020-03-05
Kasus:
Nominativ: Yykeänkaisat
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Tilråding fra Kvensk stedsnavntjeneste i Språkrådet
Dato:
2020-03-03
Stadnamnnummer:
444653-5
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Føreslått og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
2020-09-21
Kasus:
Nominativ: Yykeänvaarat
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Endelig tilråding Kvensk stedsnavntjeneste Arken 06/01224-523
Dato:
2020-08-27