Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Kárášjoga gielda (Nordsamisk - Hovednavn)

Karasjok kommune (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Kommune


 • Stadnummer:

  450188


 • Kommune (fylke):

  Kárášjohka - Karasjok (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 25.32848, 69.38968 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
450188-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
450188/2/1-Káráºjoga gielda: Kommunehuset/Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
450188/2/1-Káráºjoga gielda: Brev dat. 17.12.2002 fra dept.
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2007/20210008/1 med 2007/20210008/5000

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2005-01-01
Kasus:
Genitiv-akkusativ: Kárášjoga gielda
Kasus:
Nominativ: Kárášjohka
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2007/20210008-5000
Dato:
2005-01-01
Stadnamnnummer:
450188-4
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
450188/4/1-Karasjok kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
450188/4/1-Karasjok kommune: Brev dat. 17.12.2004 fra dept.
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2007/20210008/1 med 2007/20210008/5002

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2005-01-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2007/20210008-5002
Dato:
2005-01-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01