Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Dette er et historisk sted som ikke finnes lenger.

info

Oslo lufthavn, Gardermoen (Norsk - Sidenavn)

Oslo lufthavn (Norsk - Sidenavn)

Gardermoen (Norsk - Undernavn)


 • Namneobjekttype:

  Flyplass


 • Stadnummer:

  490768


 • Kommune (fylke):

  Ullensaker (Viken),


 • Vedtaksorgan:

  Avinor

Koordinatar: 11.0985, 60.19463 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
490768-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Avinor
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
490768/1/2-Oslo lufthavn Gardermoen: Det var komma etter lufthavn i brev fra Luftfartsverket 11.11.92 om offisielt navn
Merknad frå gamle SSR
490768/1/1-Oslo lufthavn, Gardermoen: Mail fra Avinor 16.03.05: Oslo Lufthavn, Gardermoen
Kjelde frå gamle SSR
490768/1/2-Oslo lufthavn Gardermoen: Mail fra Avinor.
Kjelde frå gamle SSR
490768/1/1-Oslo lufthavn, Gardermoen: Mail fra Avinor 2010: liten l i lufthavn.

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1915-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1915-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N5000 Kartdata
Dato:
2014-11-25
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2010-04-21
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-26
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2010-02-11
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 2a
Dato:
2007-01-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2001-11-29
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-01-13
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1990-01-01
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1915-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1915-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
2005-03-16
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2001-11-29
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-01-13
Stadnamnnummer:
490768-3
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Avinor
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
490768/3/1-Oslo lufthavn: Foretrukket kortform av flyplassnavnet av Avinor. NJG
Kjelde frå gamle SSR
490768/3/1-Oslo lufthavn: Avinor

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2011-01-08
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1990-01-01
Stadnamnnummer:
490768-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Undernavn
Vedtaksorgan:
Avinor
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
490768/2/1-Gardermoen: Kortform av flyplassnavnet. Ikke lenger offisielt navn. 05082013, ANS

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Historisk og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:1 000 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
2010-08-23
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N5000 Kartdata
Dato:
2010-04-20
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-05-13
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01