Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Trettøytunnelen (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Tunnel


 • Stadnummer:

  567740


 • Kommune (fylke):

  Sunndal (Møre og Romsdal),


 • Vedtaksorgan:

  Statens vegvesen

Koordinatar: 8.55714, 62.7093 - Opn i Norgeskart.


 • Historisk :

  Stengt i 2014. KL

Stadnamnnummer:
567740-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Statens vegvesen
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 1998/15633826/4 med 1998/15633826/5020
Merknad frå gamle SSR
567740/1/1-Trettøytunnelen: Brunr. 2765

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1998-09-14
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1420-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Statens Vegvesens kart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Turkart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Troll2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1998/15633826-5020
Dato:
1998-09-14