Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Hábmer (Lulesamisk - Sidenavn)

Hábmera suohkan (Lulesamisk - Sidenavn)

Hamarøy kommune (Norsk - Sidenavn)

Hamarøy (Norsk - Sidenavn)


 • Namneobjekttype:

  Annan administrativ inndeling


 • Stadnummer:

  571604


 • Kommune (fylke):

  Hábmer - Hamarøy (Nordland),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 15.61462, 68.08413 - Opn i Norgeskart.


 • Historisk :

  Utgått kommune

Stadnamnnummer:
571604-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
571604/1/1-Hábmer: Vedtak i Hamarøy kommunestyre 26.10.2010, sak 53/10. Vedtak av Kongen i statsråd 21.1.2011. AKP
Kjelde frå gamle SSR
571604/1/1-Hábmer: Brev frå Det kongelege kommunal- og regionaldepartementet 24.1.2011

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2011-01-21
Kasus:
Nominativ: Hábmer
Dokumentasjon:
Turkart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2013-04-29
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2013/18490006-1
Dato:
2011-01-21
Stadnamnnummer:
571604-3
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
571604/3/1-Hábmera suohkan: Vedtak i Hamarøy kommunestyre 26.10.2010, sak 53/10. Vedtak av Kongen i statsråd 21.1.2011. AKP
Kjelde frå gamle SSR
571604/3/1-Hábmera suohkan: Brev frå Det kongelege kommunal- og regionaldepartement
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2013/18490006/1 med 2013/18490006/5000

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2011-01-21
Kasus:
Nominativ: Hábmera suohkan
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2013/18490006-5000
Dato:
2011-01-21
Stadnamnnummer:
571604-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
571604/2/1-Hamarøy kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
571604/2/1-Hamarøy kommune: Liste fra SSB i SK Grensearkiv

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2015-02-14
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1838-01-01
Stadnamnnummer:
571604-4
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
571604/4/1-Hamarøy: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
571604/4/1-Hamarøy: Liste fra SSB i SK Grensearkiv

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2010-03-04
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1838-01-01