Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Økshammaren lykt (Norsk - Hovednavn)

Økshammaren (Norsk - Undernavn)


 • Namneobjekttype:

  Fyrlykt


 • Stadnummer:

  610165


 • Kommune (fylke):

  Austevoll (Vestland),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 5.22195, 59.98891 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
610165-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
610165/1/1-Økshamaren: Fyrnr. 1564
Kjelde frå gamle SSR
610165/1/1-Økshamaren: Norsk fyrliste 1990

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
3
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2015-12-07
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1114-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1114-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2015/12440015-2
Dato:
2015-12-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-14
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-14
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Avslått
Skrivemåtestatusdato:
2015-12-07
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1114-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2015/12440015-2
Dato:
2015-12-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-14
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Avslått
Skrivemåtestatusdato:
2015-12-07
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1114-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1114-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2015/12440015-2
Dato:
2015-12-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-14
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-14
Stadnamnnummer:
610165-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Undernavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
610165/2/1-Økshammaren: Norsk Fyrliste 2012
Merknad frå gamle SSR
610165/2/1-Økshammaren: Fyrnr. 1564
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2015/12440015/2 med 2015/12440015/5000

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2015-12-07
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
19
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1114-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1114-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
21
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2015/12440015-5000
Dato:
2015-12-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-14
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-12-14