Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Raarvihken tjïelte (Sørsamisk - Hovednavn)

Røyrvik kommune (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Kommune


 • Stadnummer:

  632417


 • Kommune (fylke):

  Raarvihke - Røyrvik (Trøndelag - Trööndelage),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 13.55836, 64.88782 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
632417-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
632417/1/1-Raarvihken tjïelte: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5;
Kjelde frå gamle SSR
632417/1/1-Raarvihken tjïelte: Vedtaksbrev fra KMD. NJG

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2014-06-13
Genitiv: Raarvihken tjïelte
Kasus:
Nominativ: Raarvihke
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2014/17390014-1
Dato:
2014-06-13
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Stadnamnnummer:
632417-3
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
632417/3/1-Røyrvik kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5;
Kjelde frå gamle SSR
632417/3/1-Røyrvik kommune: Liste fra SSB i SK Grensearkiv

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1923-07-01