Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Melkøya (Norsk - Hovednavn)

Muolkkut (Nordsamisk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Øy i sjø


 • Stadnummer:

  748055


 • Kommune (fylke):

  Hammerfest (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 23.59948, 70.68971 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
748055-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Turkart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
SørHam
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
313
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Havnekartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
489
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
GF295-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
98
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1936-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
323
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Havnekartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
492
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
101
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-06-02
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1976-02-26
Stadnamnnummer:
748055-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Kasus:
Nominativ: Muolkkut
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
98
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1936-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Havnekartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
489
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Turkart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
SørHam
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Havnekartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
492
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
101
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-06-02
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1979-09-17
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Kasus:
Nominativ: Muolkot
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1936-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1979-09-17