Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Andebu kommune (Norsk - Historisk)


 • Namneobjekttype:

  Annan administrativ inndeling


 • Stadnummer:

  752258


 • Kommune (fylke):

  Sandefjord (Vestfold og Telemark),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 10.17716, 59.30558 - Opn i Norgeskart.


 • Historisk :

  Utgått kommune


  Historisk :

  Andebu kommune ble slått sammen med Sandefjord og Stokke kommuner 01.01.2017 til Sandefjord kommune

Stadnamnnummer:
752258-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Historisk
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
752258/1/1-Andebu kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
752258/1/1-Andebu kommune: Liste fra SSB i SK Grensearkiv

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Fylkeskart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Vestfold
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1838-01-01