Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Divtasvuona suohkan (Lulesamisk - Sidenavn)

Divtasvuodna (Lulesamisk - Sidenavn)

Tysfjord kommune (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Annan administrativ inndeling


 • Stadnummer:

  753748


 • Kommune (fylke):

  Narvik (Nordland),


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 16.37394, 68.09685 - Opn i Norgeskart.


 • Historisk :

  Utgått kommune

Stadnamnnummer:
753748-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
753748/1/1-Divtasvuona suohkan: Brev dat. 10.10.2011 fra dept.
Merknad frå gamle SSR
753748/1/1-Divtasvuona suohkan: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2011-10-07
Kasus:
Nominativ: Divtasvuona suohkan
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2011/18500035-1
Dato:
2011-10-07
Stadnamnnummer:
753748-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Sidenavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
753748/2/1-Divtasvuodna: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2011/18500035/1 med 2011/18500035/5000
Kjelde frå gamle SSR
753748/2/1-Divtasvuodna: Brev dat. 10.10.2011 fra dept.

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2011-10-07
Kasus:
Nominativ: Divtasvuodna
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2011/18500035-5000
Dato:
2011-10-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Stadnamnnummer:
753748-3
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
Namnesak
Byttet ut delt vedtak 2011/18500035/1 med 2011/18500035/5001
Merknad frå gamle SSR
753748/3/1-Tysfjord kommune: Kommunehuset / Nøyaktighet lik ØK/N5
Kjelde frå gamle SSR
753748/3/1-Tysfjord kommune: Brev dat. 10.10.2011 fra dept.

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2011-10-07
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2011/18500035-5001
Dato:
2011-10-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2009-11-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01