Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Valberg kirke (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Kyrkje


 • Stadnummer:

  775662


 • Kommune (fylke):

  Vestvågøy (Nordland),


 • Vedtaksorgan:

  Privat eigar

Koordinatar: 13.94211, 68.19216 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
775662-1
Namnesaksstatus:
Skal ikkje behandlast etter lova
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Privat eigar
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
775662/1/1-Valberg: S73

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Privat
Skrivemåtestatusdato:
2021-10-28
Dokumentasjon:
Opplysning
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Opplysning
Dato:
2021-10-28
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Privat
Skrivemåtestatusdato:
2021-10-28
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
311
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
73
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1902-01-01