Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Torungen (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Fyrstasjon


 • Stadnummer:

  789560


 • Kommune (fylke):

  Arendal (Agder),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 8.79025, 58.39885 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
789560-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
789560/1/1-Torungen: Brev Kystverket
Merknad frå gamle SSR
789560/1/4-Store Torungen: Fyrnr. 614
Merknad frå gamle SSR
789560/1/2-Storer Torungen: Fyrnr. 614, Skrivefeil
Merknad frå gamle SSR
789560/1/1-Torungen: Fyrnr. 614
Kjelde frå gamle SSR
789560/1/4-Store Torungen: Brev Kystverket
Kjelde frå gamle SSR
789560/1/3-Torungen Fyr: Brev Kystverket
Kjelde frå gamle SSR
789560/1/2-Storer Torungen: Norsk fyrliste 2002

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Norsk fyrliste
Dato:
(Ukjend dato)
Dokumentasjon:
Havnekartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
453
Dato:
2018-02-26
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
7
Dato:
2018-02-23
Dokumentasjon:
Hovudkartserien sjø
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
8
Dato:
2018-02-20
Dokumentasjon:
Kystkartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
305
Dato:
2016-11-17
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1611-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-03-24
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2010-02-02
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 2b
Dato:
2005-01-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-07-05
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-10-24
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1975-01-01
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Norsk fyrliste
Dato:
(Ukjend dato)
Skrivemåtenummer:
3
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1611-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 2b
Dato:
2005-01-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-10-24
Skrivemåtenummer:
4
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Norsk fyrliste
Dato:
(Ukjend dato)
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1611-4
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N2000 Kartdata
Dato:
2002-07-05
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-10-24
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01