Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Majavatnet (Norsk - Hovednavn)

Maajehjaevrie (Sørsamisk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Innsjø


 • Stadnummer:

  803719


 • Kommune (fylke):

  Grane (Nordland),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 13.32413, 65.15589 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
803719-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
3
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2002-05-07
Dokumentasjon:
Turkart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
BørgeSør
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DO166
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1925-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DO167
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N1000 Kartdata
Dato:
2010-04-14
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N500 Kartdata
Dato:
2010-03-01
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2002/18250001-55
Dato:
2002-05-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-03-27
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Avslått
Skrivemåtestatusdato:
2002-05-07
Dokumentasjon:
Turkart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
BørgeSør
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1925-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2002/18250001-55
Dato:
2002-05-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-03-27
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Avslått
Skrivemåtestatusdato:
2002-05-07
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DO167
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DO166
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2002/18250001-55
Dato:
2002-05-07
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
1999-10-01
Stadnamnnummer:
803719-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Kasus:
Nominativ: Maajehjaevrie
Dokumentasjon:
Turkart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
BørgeSør
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1925-3
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DO166
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:10 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DO167
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2005-02-23
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2000-03-27
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1983-10-13