Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Stokmarknes lufthavn, Skagen (Norsk - Hovednavn)

Skagen (Norsk - Undernavn)

Njárgga girdihámman (Nordsamisk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Flyplass


 • Stadnummer:

  822243


 • Kommune (fylke):

  Hadsel (Nordland),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 15.01989, 68.58074 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
822243-1
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DZ246-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2010-10-12
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2009-03-27
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1990-01-01
Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
DZ246-5-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
2005-03-16
Stadnamnnummer:
822243-2
Namnesaksstatus:
Ubehandla
Namnestatus:
Undernavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Kjelde frå gamle SSR
822243/2/1-Skagen: Avinor
Merknad frå gamle SSR
822243/2/1-Skagen: Kortform av flyplassnavnet

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Norge 1:1 000 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1990-01-01
Stadnamnnummer:
822243-3
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2022-03-16
Kasus:
Nominativ: Njárga
Kasus:
Genitiv-akkusativ: Njárgga girdihámman
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2022/131-23
Dato:
2022-03-16
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Tilråding fra Sametinget, Arken 10-04822-76
Dato:
2021-11-28