Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Botnatunnelen (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Tunnel


 • Stadnummer:

  82360


 • Kommune (fylke):

  Aurland (Vestland),


 • Vedtaksorgan:

  Statens vegvesen

Koordinatar: 7.54147, 60.82 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
82360-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Statens vegvesen
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
82360/1/3-Botnatunnellen: Skrivefeil. ET
Merknad frå gamle SSR
82360/1/1-Botnatunnelen: Inkludert forekomsten til nr 124482, 17.12.98 RB

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1992-09-28
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1416-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
1999-03-10
Dokumentasjon:
Offentlige vegskilt
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Konvertert fra SSR
Dato:
1996-08-29
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/14210001-9
Dato:
1992-09-28
Skrivemåtenummer:
2
Skrivemåtestatus:
Avslått
Skrivemåtestatusdato:
1992-09-28
Dokumentasjon:
Statens Vegvesens kart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Statens Vegvesens kart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1992/14210001-9
Dato:
1992-09-28
Skrivemåtenummer:
3
Skrivemåtestatus:
Historisk, ikkje prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Økonomisk kartverk 1:5 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
BF066-5-2
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Norge 1:50 000
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1416-1
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
2015-05-26