Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Boknasundbrua (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Bru


 • Stadnummer:

  873693


 • Kommune (fylke):

  Bokn (Rogaland),


 • Vedtaksorgan:

  Statens vegvesen

Koordinatar: 5.45875, 59.22289 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
873693-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Statens vegvesen
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
873693/1/1-Boknasundbrua: Start- og sluttkoordinat på brua er lagt inn som forekomster.

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
1999-07-13
Dokumentasjon:
Statens Vegvesens kart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Statens Vegvesens kart
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1993/11450010-12
Dato:
1999-07-13