Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Jan Mayen (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Øy i sjø


 • Stadnummer:

  966487


 • Kommune (fylke):

  Jan Mayen (Jan Mayen),


 • Vedtaksorgan:

  Utanfor lova sitt verkeområde

Koordinatar: -8.55411, 70.97531 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
966487-1
Namnesaksstatus:
Skal ikkje behandlast etter lova
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Utanfor lova sitt verkeområde
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Internasjonal
Skrivemåtestatusdato:
2016-03-30
Dokumentasjon:
Overseilingskartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
303
Dato:
2016-11-16
Dokumentasjon:
Overseilingskartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
300
Dato:
2016-11-03
Dokumentasjon:
Overseilingskartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
515
Dato:
2016-11-03
Dokumentasjon:
Overseilingskartserien
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
315
Dato:
2016-11-01
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
(Inga beskriving)
Dato:
2016-05-10
Dokumentasjon:
Ssr
Offentleg dokumentasjon:
Nei
Beskriving:
Skrivemåtestatusdato fra SSR
Dato:
1900-01-01