Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Svinesundsbrua (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Bru


 • Stadnummer:

  970493


 • Kommune (fylke):

  Halden (Viken),


 • Vedtaksorgan:

  Kartverket

Koordinatar: 11.25151, 59.09497 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
970493-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kartverket
Tilleggsopplysning:
Merknad frå gamle SSR
970493/1/1-Svinesundsbrua: Vedtaksdatoen er usikker. ET

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2004-03-01
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N50 Kartdata
Dato:
2016-03-17
Dokumentasjon:
Kartdatasett
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
N250 Kartdata
Dato:
2016-03-17
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Offentlig dokument (SSR)
Dato:
2016-03-15
Dokumentasjon:
Uspesifisert
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Offentlig dokument (SSR)
Dato:
2016-03-15
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 2a
Dato:
2007-01-01
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2004/1010001-1
Dato:
2004-03-01