Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Trøndelag fylke (Norsk - Hovednavn)

Trööndelagen fylhke (Sørsamisk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Fylke


 • Stadnummer:

  980645


 • Kommune (fylke):

  Trondheim (Trøndelag - Trööndelage),

  Steinkjer (Trøndelag - Trööndelage),

  Namsos - Nåavmesjenjaelmie (Trøndelag - Trööndelage), og 35 andre kommuner


 • Vedtaksorgan:

  Kongen i statsråd

Koordinatar: 11.48189, 64.01445 - Opn i Norgeskart.


 • Lokalitet :

  Loven/den nye fylkesinndelingen trer i kraft 1.1.2018. Kunngjort 17.6.2016.

Stadnamnnummer:
980645-1
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2016-06-17
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2017/499-1
Dato:
2016-06-17
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Kunngjøringbrev KMD
Dato:
2016-06-16
Dokumentasjon:
Bok
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Den norske los 4
Dato:
2008-01-01
Stadnamnnummer:
980645-2
Namnesaksstatus:
Iverksett vedtak
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kongen i statsråd
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Vedteke
Skrivemåtestatusdato:
2018-06-22
Kasus:
Nominativ: Trööndelage
Genitiv: Trööndelagen fylhke
Dokumentasjon:
Brev
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Vedtak i Stortinget
Dato:
2018-06-22
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
2017/499-2
Dato:
2018-06-22