Nytt faktaark under arbeid

Denne sida er ikkje ferdig utforma, og somme manglar kan førekoma. For at faktaarket skal verta best mogleg, ynskjer me å få tilbakemelding frå deg på både form og innhald. Ta gjerne kontakt med oss på post@kartverket.no. Om du ynskjer å samanlikna med det gamle faktaarket, sjå det gamle faktaarket.
Eit stadnamn er namnet på ein lokalitet. Stadnamn skal skrivast på bestemte måtar. Lov om stadnamn beskriv prosessane for fastsetjing av skrivemåten og bruken av stadnamn. Kartverket driftar Sentralt stadnamnregister (SSR), som inneheld offisielle skrivemåtar og sakshandsamingsinformasjon. Vedtekne skrivemåtar skal nyttast av det offentlege. Når eit namn ikkje er handsama etter reglane i lov om stadnamn, kan namnet ha fleire godkjende skrivemåtar. I slike tilfelle er det oppgjeve kva for ein godkjend skrivemåte som skal nyttast.

Finn informasjon om stadnamn

Skogstien (Norsk - Hovednavn)


 • Namneobjekttype:

  Adressenamn


 • Stadnummer:

  997321


 • Kommune (fylke):

  Oslo (Oslo),


 • Vedtaksorgan:

  Kommune

Koordinatar: 10.93491, 59.94534 - Opn i Norgeskart.

 • (ingen informasjon)

Stadnamnnummer:
997321-1
Namnesaksstatus:
Namn bestemt av vedtaksorganet
Namnestatus:
Hovednavn
Vedtaksorgan:
Kommune
Tilleggsopplysning:
(ingen informasjon)

Skrivemåtar


Skrivemåtenummer:
1
Skrivemåtestatus:
Godkjent og prioritert
Skrivemåtestatusdato:
1991-07-01
Dokumentasjon:
Matrikkelen
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Importert fra matrikkelen 30.05.2019. Adressekode 16529
Dato:
2019-05-30
Dokumentasjon:
Dokumentert vedtak
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
1991/100000301-1647
Dato:
1991-07-02
Dokumentasjon:
Gab
Offentleg dokumentasjon:
Ja
Beskriving:
Skrivemåten var registrert i GAB per 1990 med gatekode 16529
Dato:
1990-01-01